Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité, proto společnost vytvořila následující zásady ochrany osobních údajů ("zásady"), aby vás informovala o tom, jaké informace shromažďujeme, když navštívíte naše stránky ("Stránky"), proč je shromažďujeme a jak je používáme.
Pojmy "vy", "váš", "váš" a "uživatel" odkazují na subjekt/osobu/organizaci, která používá naše stránky.
Když tyto zásady zmiňují "my", "nás" a "naše", odkazují na jejich dceřiné a přidružené společnosti.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí našimi smluvními podmínkami.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad nebo jakýchkoli požadavků týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese [email protected] | Olbrachtova 1946/64, 140 00 Praha 4, Česko | +420 774 721 757.

1. INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete, a tyto informace jsou nezbytné pro odpovídající plnění smluvního ujednání, které je mezi vámi a námi uzavřeno, a umožňují nám plnit naše zákonné povinnosti.
 • Informace o registraci účtu. Při vytváření účtu vás žádáme o poskytnutí registračních údajů, jako je e-mail, jméno, hesla, uživatelské jméno, příjmení, telefon, adresa.
 • Platební údaje. Chcete-li objednat a používat funkce stránek, můžeme požadovat, abyste poskytli určité finanční informace, abychom usnadnili zpracování plateb.
 • Přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje shromažďujeme, pokud se přihlašujete k našemu účtu pomocí ověřovacích údajů.

2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME AUTOMATICKY

Když používáte naše stránky nebo nás přímo kontaktujete, můžeme shromažďovat informace, včetně vašich osobních údajů, o způsobu, jakým jednáte na našich stránkách, o službách, které používáte, a o tom, jak je používáte.
Tyto informace jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy mezi vámi a námi, abychom mohli plnit zákonné povinnosti a vzhledem k našemu oprávněnému zájmu na tom, abychom mohli poskytovat a zlepšovat funkce webu.
 • Data protokolu a Informace o zařízení. Automaticky shromažďujeme protokolová data a informace o zařízení, když vstoupíte na stránky a používáte je, a to i v případě, že jste si nevytvořili účet nebo se nepřihlásili. Tyto informace zahrnují mimo jiné: Typ prohlížeče.
 • Sledovací technologie a soubory cookie. Používáme tagy, cookies. Také automaticky shromažďujeme informace o operačním systému zařízení, .
 • Informace o použití. Používáme nástroj nazvaný "Google Analytics" ke shromažďování informací o vašich interakcích s webem (jaké stránky navštěvujete, například stránky nebo obsah, který si prohlížíte, vaše vyhledávání výpisů, rezervace, které jste provedli, a další akce na Stránkách. V důsledku toho společnost Google, Inc. umístí do vašeho webového prohlížeče trvalý soubor cookie, aby vás při příští návštěvě tohoto webu identifikovala jako jedinečného uživatele). Další informace navštivte prosím Google.

3. ZPŮSOB, JAKÝM POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Vaše údaje zpracováváme v souladu s obecnými zásadami zpracování údajů.
Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich stránek, můžeme použít z mnoha důvodů, včetně:
 • Identifikace uživatele
 • Vytvoření účtu
 • Vytvoření důvěryhodného prostředí
 • vytvářet statistiky a analyzovat trh
 • Chcete-li zůstat ve spojení
 • Přizpůsobení marketingu
 • Odeslání fakturačních údajů
 • Správa uživatelských objednávek
 • Chcete-li kontaktovat uživatele
 • ke zlepšení služeb
 • zajištění bezpečnosti dat a předcházení podvodům
 • dodržování platných zákonů
 • Žádost o zpětnou vazbu
 • Chcete-li zveřejnit posudky
 • poskytovat podporu
Osobní údaje od vás budeme obvykle shromažďovat pouze v případě, že k tomu máme váš souhlas, pokud potřebujeme osobní údaje k plnění smlouvy s vámi nebo pokud je zpracování v rámci našeho legitimního podnikání zájmy.

4. PŘÍMÝ MARKETING

Vámi poskytnuté kontaktní údaje můžeme použít pro přímý marketing. Tyto nabídky přímého marketingu mohou být v závislosti na vašich preferencích personalizovány s přihlédnutím k jakýmkoli dalším informacím, které jste nám poskytli (např. poloha, informace o profilu na sociálních médiích atd.) nebo jsme shromáždili nebo vygenerovali z jiných zdrojů, jak je popsáno níže.
Pokud si přejete odvolat souhlas s přímým marketingem a odmítnete od nás dostávat informace, můžete tuto možnost kdykoli využít aktualizací svých preferencí ve svém účtu.

5. SOUBORY COOKIE

Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače, když navštívíte naše stránky. Cookies používáme ke zlepšení našich stránek a usnadnění jejich používání. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele a vyhnout se opakovaným požadavkům na stejné informace.
Podívejte se prosím na naše Zásady používání souborů cookie, kde najdete další informace o souborech cookie, které používáme.

6. CITLIVÉ INFORMACE

Neshromažďujeme citlivé informace, jako jsou politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, rasový nebo etnický původ, genetické údaje, biometrické údaje, zdravotní údaje nebo údaje týkající se sexuální orientace.
Neposílejte, nenahrávejte ani nám neposkytujte žádné citlivé údaje a kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů, pokud se domníváte, že bychom takové informace mohli mít. Máme právo smazat jakékoli informace, o kterých se domníváme, že by mohly obsahují citlivá data.

7. PLATEBNÍ ÚDAJE

Abychom si mohli objednat a využívat naše služby, můžeme požadovat, abyste poskytli určité finanční informace, které usnadní zpracování plateb. Nebudeme ukládat ani shromažďovat údaje o vaší platební kartě. Tyto informace jsou poskytovány přímo naši externí zpracovatelé plateb, jejichž používání vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Všechny platební údaje jsou uloženy společností . Jejich odkazy na zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: .

8. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak shromažďují a používají vaše osobní údaje, protože nemáme kontrolu nad jejich zásadami a postupy zpracování osobních údajů.

9. UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme, abychom vám mohli poskytovat služby a pokud je to jinak nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k poskytování služeb, pokud zákon nebo předpisy nevyžadují další uchovávání vašich osobních údajů.

10. BEZPEČNOST

Zavedli jsme bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů, které s námi sdílíte, včetně fyzických, elektronických a procesních opatření. Mimo jiné pravidelně monitorujeme naše systémy pro možné zranitelnosti a útoky.
Bez ohledu na opatření a úsilí, které jsme vynaložili, není přenos informací prostřednictvím internetu, e-mailu nebo textové zprávy zcela bezpečný. Nezaručujeme absolutní ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů informace nebo jakýkoli jiný uživatelský obsah, který nahrajete, zveřejníte nebo jinak sdílíte s námi nebo kýmkoli jiným.
Proto vám doporučujeme, abyste nám ani nikomu jinému neposkytovali žádné citlivé informace, o nichž se domníváte, že by vám jejich zveřejnění mohlo způsobit podstatnou nebo nenapravitelnou škodu.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti našich stránek nebo služeb, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected].

11. VAŠE PRÁVA

Máte nárok na řadu práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Těmito právy jsou:
 • Právo na přístup k informacím, které o vás máme. Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, které shromažďujeme, můžete tak kdykoli učinit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných informací o vás. Můžete opravit, aktualizovat nebo požádat o vymazání vašich osobních údajů tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování. Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů. To nebude mít vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.
 • Právo podat stížnost. V případě, že by mohla být porušena vaše práva, můžete vznést dotazy nebo stížnosti na národní Úřad pro ochranu údajů v zemi vašeho bydliště. Doporučujeme však pokus o dosažení mírového řešení možného sporu tím, že nás nejprve kontaktujete.
 • Právo na výmaz jakýchkoli údajů, které se vás týkají. Můžete požadovat vymazání údajů bez zbytečného odkladu z legitimních důvodů, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud byly údaje nezákonně zpracovány.

12. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ CCPA

Podle CCPA mají kalifornští spotřebitelé mimo jiné právo:

 • Požadovat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní osobní údaje, které podnik shromáždil o spotřebitelích.
 • Požádejte firmu, aby vymazala veškeré osobní údaje o spotřebiteli, které firma shromáždila.
 • Požadovat, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, neprodával osobní údaje spotřebitele.
 • Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

13. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na:

 • Právo na přístup – Máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu – Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli informace, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.
 • Právo na výmaz – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, na jinou organizaci nebo přímo na vás.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás - [email protected].

14. UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY

Tyto zásady se vztahují výhradně na služby poskytované naší společností. Nezahrnuje služby od jiných organizací nebo jednotlivců, včetně produktů nebo webových stránek zobrazených ve výsledcích vyhledávání nebo jakýchkoli jiných webových stránek, které by mohly zahrnovat naše služby nebo které jsou propojeny z naší platformy.

15. ZMĚNY

Naše zásady se mohou čas od času změnit. Veškeré změny zásad zveřejníme na našich stránkách, a pokud budou změny významné, můžeme zvážit poskytnutí výslovnějšího oznámení (včetně, pro určité služby, e-mailového oznámení o Změny zásad).

16. PŘIJETÍ TĚCHTO ZÁSAD

Předpokládáme, že všichni uživatelé těchto stránek si tento dokument pečlivě přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Pokud někdo nesouhlasí s těmito zásadami, měl by se zdržet používání našich stránek. Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady na adrese kdykoli a informovat způsobem uvedeným v oddíle 14. Další používání těchto stránek znamená přijetí revidovaných zásad.

17. DALŠÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se údajů, které shromažďujeme, nebo způsobu, jakým je používáme, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedených údajích.
Uživatelé z EU a EHP mohou snadno kontaktovat našeho evropského zástupce: [email protected]